تبلیغات
جیک جیک - حرف خدا

جیک جیک

دختری غرق در افکار خودش

حرف خدا

می دونی وقتی خدا داشت بدرقه ام می کرد بهم چی گفت ؟ جایی که می ری مردمی داره که می شکننت نکنه غصه بخوری تو تنها نیستی تو کوله بارت عشق می ذارم که بگذری قلب می ذارم که جا بدی اشک می دم که همراهیت کنه و مرگ که بدونی بر می گردی پیش خودم...[ پنجشنبه 24 اسفند 1391 ] [ 06:10 ب.ظ ] [ Saba_R ] [ دست خط() ]